වීඩියෝ මධ්‍යස්ථානය

ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය:

ප්ලාස්මා ගිනි දැල්ල cnc කැපුම් යන්ත්‍රය:


ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න