ගැන්ට්‍රි පයිප්ප තහඩුව ඒකාබද්ධ ප්ලාස්මා ගිනි දැල්ල සීඑන්සී කැපුම් යන්ත්‍රය

ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න